COMMUNICATIE ROND HET NIET DOORGAAN VAN TRAININGEN.

Hieronder hoe we willen omgaan met het (communiceren van het) afgelasten van trainingen in geval van weersomstandigheden:

In de ochtend van de trainingsdag wordt (zo mogelijk) op de site aangekondigd dat de trainingen voor die dag mogelijk worden afgelast. Een afgelasting kan van toepassing zijn i.v.m. een weerwaarschuwing van het KNMI of dreigende sluiting van de velden door de gemeente of anderszins. Het bestuur beoogt vervolgens op de trainingsdag voor 15:00 uur op de site en/of via de app kenbaar te maken of:

 • Het bestuur de training afgelast voor:
  • Alle (jeugd)teams
  • Alle trainingen voor of na xx:xx
  • Alle trainingen voor Senioren/(M)JOx

Ook wordt dan kenbaar gemaakt of de afgelasting alleen voor de huidige trainingsdag geldt of ook voor komende dagen.

 • Het bestuur de training niet afgelast, maar:
  • We nog in afwachting zijn van het besluit van de gemeente, we verwachten dat de gemeente wel/niet de toegang tot de velden ontzegt, dit kan tot kort voor de aanvang van de training worden besloten.
  • Je voor het al of niet doorgaan van de training contact dient te zoeken met je leider/trainer.