SV Lycurgus / Aan- en afmelden / Ouder taken rond een team

Ouder taken / Parental tasks

Ouders weten soms niet wat we van ouders verwachten rond een jeugdteam. Soms is de oorzaak uit onervarenheid maar het is ook vaak een taalbarriere. Daarom hebben we in bijgaand document de taken in het Nederlands, Engels en Arabisch opgenomen en daarbij ook nog een link naar enkele andere talen.

We hopen dat ouders zo wat beter begrijpen wat verwacht wordt rond een jeugdteam.


Parents sometimes do not realize what is expected around a youth team. Sometimes because of lacking experience but often also because of language limitations. Therefore we prepared attached document with the relevant tasks in Dutch, English and Arabic and furthermore a link helping to translate to other languages.

We hope that parents get a better understanding of what is expected around a youth team.


Ouder taken / Parental tasks