SV Lycurgus / Club & Contact / Club van 50

Clubvan50

Wat doet de Club van 50?
De Club van 50 zet zich elk jaar in om verschillende wensen te verwezenlijken binnen onze vereniging. Enkele voorbeelden van zaken die de Club van 50 in de afgelopen jaren gerealiseerd hebben zijn:

Wie zijn de leden?
– De Club van 50 bestaat uit mensen die de S.V. Lycurgus een warm hart toedragen.
– De leden komen van zowel binnen als buiten de vereniging.

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 50?
– U steunt de voetbalvereniging Lycurgus.
– Uw naam wordt vermeld op het bord van de Club van 50 in de kantine.
– U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Club van 50.
– U ontvangt natuurlijk eeuwige roem!!!

Wat is de bijdrage? 
– Iedereen die lid wordt van de Club van 50 betaalt minimaal € 50,00 per jaar (meer is altijd welkom).
– Het lidmaatschap van de Club van 50 loopt gelijk aan het voetbalseizoen van juli tot en met juni.

Wie bepaalt wat er met uw bijdrage gaat gebeuren?
De leden van de Club van 50 kunnen elk jaar suggesties indienen om samen tot een leuk doel te komen. In overleg met de commissie zullen de beste suggesties worden uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd? Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich wenden tot: clubvan50@svlycurgus.nl

Wilt u zich aanmelden als lid?
Klik hier en vul het formulier in.