SV Lycurgus / Wedstrijd & Training / Competitie wedstrijd afmelden en verplaatsen.

Competitiewedstrijd afmelden en verplaatsen


Regelmatig worden we bij Lycurgus, door onze eigen teams en tegenstanders, op een zeer laat tijdstip (vrijdagavond/zaterdagmorgen) geconfronteerd met berichten dat wedstrijden niet door kunnen gaan op het geplande tijdstip.

Dit is niet alleen vervelend voor de betreffende teams, maar betekent bijvoorbeeld ook dat spelers niet meer beschikbaar zijn voor andere teams.

De KNVB heeft geen richtlijnen voor late afmeldingen/verzoek tot verplaatsingen. Een richtlijn hiervoor zou zorgen voor duidelijkheid.

De KNVB gaf aan dat zij in principe het handelen m.b.t. late afmeldingen/verplaatsingen overlaat aan de verenigingen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gevallen weet waar hij of zij aan toe is in relatie tot Lycurgus, gelden vanaf seizoen 2019-2020 de onderstaande richtlijnen die eerst als nieuwsbericht op onze site zijn gepubliceerd.


Protocol met ingang van seizoen 2019/2020 voor het afmelden/verplaatsen van een competitiewedstrijd

Wanneer een tegenstander of een team van Lycurgus een wedstrijd niet door wil laten gaan en wil verplaatsen (behalve uiteraard bij veldafkeuring), dan geldt met ingang van het seizoen 2019/2020 het volgende:

Afmelden/verplaatsingsverzoek dient plaats te vinden bij de wedstrijdsecretaris van SV Lycurgus.

De wedstrijdsecretaris van SV Lycurgus is Jacob Boekweg, 06-53176605.


Richtlijnen:

  1. Afmelding-/verplaatsingsverzoek moet in principe worden gedaan door de leider van het betreffende team of de wedstrijdsecretaris van de vereniging. Eventueel kan de leider of wedstrijdsecretaris later op dezelfde dag nog contact opnemen om een nieuwe speeldatum af te spreken.
  2. Een afmeldings-/verplaatsingsverzoek kan tot vrijdag 18:00 (dus 6 uur in de avond) voorafgaande aan de zaterdag waarop de wedstrijd staat ingepland.
  3. Latere afmelding-/verplaatsingsverzoek kan voor Lycurgus teams leiden tot het invullen op het wedstrijdformulier van TNO (Thuis Niet Opgekomen) en voor uitverenigingen tot BNO (Bezoekers Niet Opgekomen).
  4. Het niet meewerken aan een nieuwe datum (te realiseren binnen uiterlijk 4 dagen na de afmelding of het verplaatsingsverzoek) zal een TNO/BNO tot gevolg hebben, ook al was in eerste instantie tijdig afgemeld/verplaatsing verzocht.
  5. Het bestuur kan beslissen van bovenstaande richtlijnen af te wijken.

We hopen met elkaar dat er geen enkele BNO/TNO nodig is en dat alle betrokkenen (ook Lycurgus-elftallen!) hun best doen om de wedstrijden door te laten gaan en in ieder geval zich tijdig melden voor een afmelding en/of verplaatsing.

Het bestuur van SV Lycurgus