SV Lycurgus / Informatie / Vrijwilligersbijdrage

Vrijwilligersbijdrage

vrijwillig

S.V. Lycurgus is een vereniging van en voor de leden. Van de leden wordt dan ook een actieve of geldelijke bijdrage verwacht om de club draaiende te houden.

De vrijwilligersbijdrage is van groot belang voor de vereniging. De inzet verhoogt daarnaast de betrokkenheid, saamhorigheid en is heel erg nodig om de club draaiende te houden.
Wij vragen van je als spelend lid en of ouder/verzorger een minimale inzet aan een activiteit van 10 uur.
Die 10 uur lijkt misschien veel, maar valt in de praktijk reuze mee. Een paar kantinediensten zijn vaak al genoeg om hieraan te voldoen.

Je helpt je club en het is ook nog eens reuzegezellig!

Activiteiten waaraan een bijdrage kan worden geleverd zijn bijvoorbeeld:

Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor de teruggave is dat je met je vrijwilligerstaak de organisatie van de vereniging ondersteunt. Een activiteit die alleen gericht is op verbinden, hoe zeer ook gewaardeerd, is niet het type vrijwilligerswerk dat in aanmerking komt voor teruggave.

Je uiteindelijke keuze en voorkeur kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.

Lukt het je niet om iets te doen of je kiest bewust om niet te helpen, dan kan je dat afkopen door een financiële bijdrage te leveren. De actuele hoogte van de vrijwilligersbijdrage staat op de contributiepagina. Deze bijdrage zit standaard in de contributie berekend.

Terugverdienen
De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het volbrengen van één van de bovengenoemde taken/activiteiten. Wellicht zijn er ook andere werkzaamheden mogelijk, dit ter beoordeling aan het bestuur. Uitvoering van de taken/activiteiten kan alleen geschieden door het spelend lid zelf of door zijn of haar ouder/verzorger in geval het een jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar betreft.
Denk je in aanmerking te komen voor teruggave van de vrijwilligersbijdrage dan kun je het formulier (AANVRAAG TERUGGAVE VRIJWILLIGERSBIJDRAGE) van tevoren downloaden op de site. Tevens is het mogelijk om op de dag van uitbetaling het formulier ter plaatse in te vullen. De verrichte werkzaamheden zullen direct beoordeeld worden door het bestuur.

PS: Incidentele ouderhulp in de kantine, rijden en wassen komen niet in aanmerking voor teruggave van deze vrijwilligersbijdrage.