SV Lycurgus / Informatie / Contributie

CONTRIBUTIE

Met ingang van het seizoen 2021-2022 (ongewijzigd tov vorig seizoen) bedraagt de contributie bij s.v. Lycurgus per jaar:

2021/2022   (excl. Toeslag 1e aanmelding of toeslag jaarcontributie)

 

Basis

Contributie

Kleding

Contributie

Vrijwilligersbijdrage*

Contributie

Totaal

Contributie p/j

Totaal per termijn

Senioren

 €        185,00

 €       10,00

 €                        30,00

 €         225,00

 €                   56,25

JO19

 €        149,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         192,00

 €                   48,00

JO17

 €        144,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         187,00

 €                   46,75

JO15

 €        139,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         182,00

 €                   45,50

JO13

 €        129,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         172,00

 €                   43,00

JO11

 €        124,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         167,00

 €                   41,75

JO9

 €        119,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         162,00

 €                   40,50

JO7

 €          90,00

 €             -  

 €                        30,00

 €         120,00

 €                   30,00

Senioren 7 tegen 7

 €        114,00

 €       10,00

 €                        30,00

 €         154,00

 €                   38,50

Trainingsleden

 €        114,00

 €             -  

 €                        30,00

 €         144,00

 €                   36,00


Toeslag jaarcontributie € 7,50

Eenmalig € 6,00 administratiekosten bij aanmelding.

De automatische incasso vindt in 4 termijnen plaats. De incassomomenten zijn:

De facturen inzake de jaarcontributie worden medio oktober verstuurd en dienen binnen 2 weken voldaan te worden.

* de vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door tijdens het seizoen werkzaamheden te verrichten voor onze club. De richtlijnen inzake deze werkzaamheden staan op de pagina Vrijwilligersbijdrage.

Bij afmelding dient u zich voor 31 mei van het lopende seizoen af te melden.

De contributie bent u, conform de statuten, verschuldigd voor het gehele seizoen.


Procedure met betrekking tot de incassering van de contributie

Het bestuur heeft besloten om de regels met betrekking tot het betalen van de contributie aan te scherpen.

Leden en ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk om een gestorneerd bedrag binnen twee weken over te maken op rekeningnummer NL09INGB0001242040 t.n.v. SV Lycurgus onder vermelding van de naam van het lid. Mocht het bedrag niet binnen twee weken zijn betaald, dan loopt u het risico dat de spelactiviteit wordt geblokkeerd. U of uw kind is dan niet meer speelgerechtigd. Dit geldt ook voor de trainingen. Tevens wordt de verschuldigde contributie na het verstrijken van de termijn verhoogd met € 7.50 administratiekosten. Mocht u onverhoopt niet kunnen betalen dan dient u zelf contact op te nemen met de penningmeester. De incassorondes vinden plaats eind september, eind november, eind januari en eind maart.

Bovenstaand geldt ook met betrekking tot een niet tijdige betaling van de jaarcontributie.

Financiële hulp

In geval er financiële ondersteuning gewenst is voor jeugdleden kan contact opgenomen worden met:
» Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl
» Jeugd Sportfonds Groningen

Informatie van Jeugdfonds Sport en Cultuur (20-05-2021):

Alle huidige voetbalaanvragen lopen af op 1-7-2021. Dat betekent dat als een kind ook volgend seizoen wil blijven voetballen en hiervoor gebruik maken van het Jeugdfonds de ouders tijdig een nieuwe aanvraag moeten doen.  Voor het doen van een aanvraag kunnen ouders contact opnemen met een intermediair in hun omgeving zoals een leerkracht/brugfunctionaris, buurtsportcoach, hulpverlener, St. Leergeld of sociaal wijkteam.

Het Jeugdfonds vergoedt niet met terugwerkende kracht, maar werkt bij voetbal met kwartalen. Vanaf nu kunnen aanvragen voor het seizoen 2021-2022 gedaan worden. Voor volledige betaling van het seizoen (tot max. € 250) moeten aanvragen dan wel voor 1-10-2021 bij het Jeugdfonds ingediend worden door de intermediair van het kind/gezin. Aanvragen die na 1-10-2021 binnen komen vergoedt het Jeugdfonds nog maar gedeeltelijk. De voorgaande of meerkosten zijn voor het gezin zelf. Zie ook overzicht hieronder.

AANVRAAG INGEDIEND VOOR

VERGOEDING JEUGDFONDS

1-10-2021

4 kwartalen tot max. € 250

1-1- 2022

3 kwartalen tot max. € 190

1-4-2022

2 kwartalen tot max. € 125

1-7-2022

1 kwartaal tot max. € 65

 

Bij de aanvraag voor leergeld/sportfonds dient de totale contributie te worden vermeld inclusief kleding en vrijwilligersbijdrage.

Factuur voor Leergeld of JeugdSportFonds: De facturen worden na 15 augustus maar voor 15 september 2021 verzonden.

Vergeet niet de penningmeester te informeren als een beroep gedaan wordt op bovenstaande mogelijkheden.

Namens het bestuur,

Herman Hendriks
Penningmeester, penningmeester@svlycurgus.nl