CONTRIBUTIE

Met ingang van het seizoen 2020-2021 (ongewijzigd tov vorig seizoen) bedraagt de contributie bij s.v. Lycurgus per jaar:

2020/2021   (excl. Toeslag 1e aanmelding of toeslag jaarcontributie)

 

Contributie

Kleding

Vrijwilligersbijdrage*

Totaal p/j

Totaal per termijn

Senioren

 €        185,00

 €       10,00

 €                        30,00

 €         225,00

 €                   56,25

JO19

 €        149,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         192,00

 €                   48,00

JO17

 €        144,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         187,00

 €                   46,75

JO15

 €        139,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         182,00

 €                   45,50

JO13

 €        129,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         172,00

 €                   43,00

JO11

 €        124,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         167,00

 €                   41,75

JO9

 €        119,50

 €       12,50

 €                        30,00

 €         162,00

 €                   40,50

JO7

 €          90,00

 €             -  

 €                        30,00

 €         120,00

 €                   30,00

Senioren 7 tegen 7

 €        114,00

 €       10,00

 €                        30,00

 €         154,00

 €                   38,50

Trainingsleden

 €        114,00

 €             -  

 €                        30,00

 €         144,00

 €                   36,00


Toeslag jaarcontributie € 7,50

Eenmalig € 6,00 administratiekosten bij aanmelding.

De automatische incasso vindt in 4 termijnen plaats. De incassomomenten zijn:

  • Eind september
  • Eind november
  • Eind januari
  • Eind maart

De facturen inzake de jaarcontributie worden medio oktober verstuurd en dienen binnen 2 weken voldaan te worden.

* de vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door tijdens het seizoen werkzaamheden te verrichten voor onze club. De richtlijnen inzake deze werkzaamheden staan op de pagina Vrijwilligersbijdrage.

Bij afmelding dient u zich voor 31 mei van het lopende seizoen af te melden.

De contributie bent u, conform de statuten, verschuldigd voor het gehele seizoen.


Procedure met betrekking tot de incassering van de contributie

Het bestuur heeft besloten om de regels met betrekking tot het betalen van de contributie aan te scherpen.

Leden en ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk om een gestorneerd bedrag binnen twee weken over te maken op rekeningnummer NL09INGB0001242040 t.n.v. SV Lycurgus onder vermelding van de naam van het lid. Mocht het bedrag niet binnen twee weken zijn betaald, dan loopt u het risico dat de spelactiviteit wordt geblokkeerd. U of uw kind is dan niet meer speelgerechtigd. Dit geldt ook voor de trainingen. Tevens wordt de verschuldigde contributie na het verstrijken van de termijn verhoogd met € 7.50 administratiekosten. Mocht u onverhoopt niet kunnen betalen dan dient u zelf contact op te nemen met de penningmeester. De incassorondes vinden plaats eind september, eind november, eind januari en eind maart.

Bovenstaand geldt ook met betrekking tot een niet tijdige betaling van de jaarcontributie.

Financiële hulp

In geval er financiële ondersteuning gewenst is voor jeugdleden kan contact opgenomen worden met:
» Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl
» Jeugd Sportfonds Groningen

Vergeet niet de penningmeester te informeren indien een beroep gedaan wordt op bovenstaande mogelijkheden.

Namens het bestuur,

Herman Hendriks
Penningmeester, penningmeester@svlycurgus.nl