Geplaatst op 28 september 2019

Competitie wedstrijd afmelden en

verplaatsen


Regelmatig worden we bij Lycurgus, door onze eigen teams en tegenstanders, op een zeer laat tijdstip

(vrijdagavond/zaterdagmorgen) geconfronteerd met berichten dat wedstrijden niet door kunnen gaan op het

geplande tijdstip.

Dit is niet alleen vervelend voor de betreffende teams, maar betekent b.v. ook dat spelers niet meer beschikbaar

zijn voor andere teams.

De KNVB heeft geen richtlijnen voor late afmeldingen/verzoek tot verplaatsingen. Een richtlijn hiervoor zou zorgen

voor duidelijkheid.

De KNVB gaf aan dat zij in principe het handelen m.b.t. late afmeldingen/verplaatsingen over laat aan de

verenigingen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gevallen weet waar hij of zij aan toe in relatie tot Lycurgus, gelden vanaf

seizoen 2019-2020 de onderstaande richtlijnen die op onze site zijn gepubliceerd


Protocol met ingang van seizoen 2019/2020 voor het

afmelden/verplaatsen van een competitie wedstrijd

Wanneer een tegenstander of een team van Lycurgus een wedstrijd niet door wil laten gaan en wil verplaatsen,

dan geldt met ingang van het seizoen 2019/2020 het volgende:

Afmelden/verplaatsingsverzoek dient plaats te vinden bij de wedstrijdsecretaris van SV Lycurgus.

Wedstrijdsecretaris SV Lycurgus is Jacob Boekweg, 06-53176605


Richtlijnen:

1. Afmelding-/verplaatsingsverzoek moet in principe worden gedaan door de leider van het betreffende team of

de wedstrijdsecretaris van de vereniging. Eventueel kan de leider of wedstrijdsecretaris later op dezelfde dag

nog contact opnemen om een nieuwe speeldatum af te spreken.

2. Een afmeldings-/verplaatsingsverzoek kan tot vrijdag 18:00 (dus 6 uur in de avond) voorafgaande aan de

zaterdag waarop de wedstrijd staat ingepland.

3. Later afmelding-/verplaatsingsverzoek kan voor Lycurgus teams leiden tot het invullen op het

wedstrijdformulier van TNO (Thuis Niet Opgekomen) en voor uitverenigingen tot BNO (Bezoekers Niet

Opgekomen).

4. Het niet meewerken aan een nieuwe datum (te realiseren binnen uiterlijk 4 dagen na de afmelding of het

verplaatsingsverzoek) zal een TNO/BNO tot gevolg hebben, ook al was in eerste instantie tijdig

afgemeld/verplaatsing verzocht.

We hopen met elkaar dat er geen enkele BNO/TNO nodig is en dat alle betrokkenen (ook Lycurgus elftallen!) hun

best doen om de wedstrijden door te laten gaan en in ieder geval zich tijdig melden voor een afmelding en/of

verplaatsing.

Het bestuur van SV Lycurgus