SV Lycurgus / Nieuws / Verenigingsmanager

Een bekend gezicht met een nieuwe rol

Aanleiding

Het beheer van het gebouw en de omgeving wordt al jaren uitgevoerd met behulp van vrijwilligers en bestuursleden. Ondanks de inzet van de vrijwilligers, zien we dat het beheer niet de kwaliteit kent zoals we dat mogen verwachten bij onze vereniging. Een gebouw met een nette uitstraling.

Daarnaast zien we ook in de “voetbal-ondersteuning” structureel tekorten aan vrijwilligers of leunen we op enkele vrijwilligers die vervolgens onmisbaar worden. Dit kan zo niet langer doorgaan en daarom hebben we besloten om een verenigingsmanager aan te stellen.

Verenigingsmanager

Hoewel de primaire taak gericht zal zijn op beheer van het pand en de voetbalomgeving zien wij ook zeker de noodzaak tot ondersteuning rondom de voetbal-ondersteuning. En dat willen we dan verder in de toekomst uitbouwen. We verwachten dat we hier als vereniging veel baat bij zullen hebben en dat we deze functie ook komend seizoen voort kunnen zetten zodat we een goed beeld krijgen van de mogelijkheden die deze functie biedt aan de vereniging. We gaan dit op de komende ALV ook aan de orde stellen. 

Cees Beijne

Voor deze taak hebben we voor de komende 4 maanden Cees Beijne aangesteld. Vanaf 1 februari 2022 is hij verdeeld over de dagen (maandag t/m zaterdag) aanwezig. En in deze periode wordt hij contactpersoon voor het beheer van het pand en is per mail te bereiken op: verenigingsmanager@svlycurgus.nl

 Mocht Cees een onbekende zijn dan is het goed om te weten dat hij al jaren actief lid is van SV Lycurgus en momenteel in het 2e voetbalt. Ook voor de jeugd is Cees geen onbekende, hij heeft met zijn TC3-diploma diverse jeugdteams getraind en is regelmatig bereid geweest wedstrijden te fluiten. Al met al een hands-on man waar het bestuur veel vertrouwen in heeft om deze nieuwe functie op een goede manier inhoud te geven.

Voor wie er geen gezicht bij heeft hebben we hiernaast nog een foto opgenomen. We wensen Cees veel succes in deze functie.

Het bestuur