Geplaatst op 19 mei 2020

Jeugdcoördinator JO17 gezocht


Voor het komende seizoen 2020/2021 is de jeugdafdeling op zoek naar een nieuwe jeugdcoördinator voor de JO17.


Als coördinator van een leeftijdscategorie (voor komend seizoen is de JO17 vacant) doe je de organisatorische begeleiding van een leeftijdcategorie.

Je bent dus aanspreekpunt voor trainers en leiders in de leeftijdcategorie voor organisatorische zaken. Je kunt hierbij terugvallen op je collega coördinatoren en de jeugdcoördinator. Voor de voetbaltechnische zaken kun je terugvallen op het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en op de hoofdtrainer van je leeftijdscategorie.

Circa 8 keer per jaar heb je een jeugdcommmissie overleg waar je van gedachten wisselt met de HJO en de andere coördinatoren over de zaken die spelen in de jeugdafdeling.

In de periode januari - juni ben je kartrekker en aanjager in het proces van de indelingen voor het komende seizoen. Je doet dit in nauwe samenwerking met je "eigen" trainers, leiders en de coördinatoren en trainers van met name de aangrenzende leeftijdscategoriën. 

Voor nieuwe leden ben je het eerste contactpunt totdat de nieuwe leden in een team zijn geplaatst. Voor de jeugdcoördinator ben je de contactpersoon naar de trainers en leiders binnen je leeftijdscategorie.

Je denkt mee en initieert allerlei organisatorische zaken die kunnen spelen, hierdoor geef  je mede richting aan hoe we de jeugdafdeling van Lycurgus de komende jaren vorm willen geven.

In het lopende jaar hebben we met de aanstelling van een HJO sterk ingezet op het verbeteren en begeleiden van trainers. Dit jaar is dan ook in aansluiting hierop sterk ingezet op aanvullende opleiding voor met name trainers. Voor komend seizoen beogen we de trainingsopzet efficienter, leuker en beter te maken.

Spreekt dit je aan? Wil je ook je steentje bijdragen? Loop je niet weg voor verantwoordelijkheid?

Meld je dan aan of informeer nader bij jeugdafdeling@svlycurgus.nl of laat je informeren door 1 van onze huidige coördinatoren.