Geplaatst op 26 april 2020

Gedeeltelijke hervatting jeugdtrainingen


Op 29-04-2020 zal SV Lycurgus een deel van de jeugdtrainingen hervatten.

Dit doen we binnen de regels van de KNVB, het RIVM en de Gemeente. 

We zullen beginnen met trainingen van de JO7 tot en met de JO12. 

Omdat hierover met name de JO13 teleurgesteld kan zijn willen we deze keuze graag even toelichten.

De redenen hiervoor zijn dat er veelal sprake is van kleinere groepen (er wordt op deze leeftijden, tm JO12, nog niet in elftallen gespeeld) en we zoeken nog naar een manier om voor de oudere jeugd met de beperking van 1,5 meter een goede invulling te geven aan de training.

Vanaf JO13 is er daarnaast een extra moeilijkheid omdat er vaak sprake is van kinderen die inmiddels naar de middelbare school gaan danwel inmiddels de 12-jarige leeftijd zijn gepasseerd. Hier komen we dan dus in een mix van spelers terecht die zich wel en niet aan de 1,5 meter dienen te houden. Op dit moment mogen dan dus een deel van de spelers zonder beperking van 1,5 meter trainen en de anderen moeten zich hier wel aan houden. Ook hier hebben we nog geen oplossing voor.

Tot slot hebben we ook gewoon wat tijd en ruimte nodig om eea ook op het sportpark in goede banen te leiden. Denk hierbij onder andere aan de logistieke aankomst en vertrek van spelers en ouders, maar ook aan hoe we om moeten gaan met blessures binnen de 1,5-meter richtlijn.

Zodra we op een verantwoorde wijze ook trainingen kunnen aanbieden aan de oudere jeugd zullen we dit proberen te realiseren. Uitgangspunt is dan dat we starten met de JO13 en zo steeds ouder willen gaan faciliteren.

Het Jeugdcoördinaat van SV Lycurgus