Sponsorcommissie

De afgelopen maanden zijn Marleen Venhuizen en Annet van der Velde druk in de weer geweest met het opzetten van een sponsorcommissie.
Het sponsorbeleid van Lycurgus kon wel een opfrisbeurt gebruiken en daarom hebben Annet en Marleen het initiatief genomen om daar verbetering in aan te brengen.
Om een goed beleid te ontwikkelen hebben ze geïnventariseerd waar Lycurgus als vereniging voor staat, welke sponsormogelijkheden we kunnen en willen aanbieden en voor welk bedrag. Gedurende dit traject hebben ze naar de vereniging gekeken maar ook naar vergelijkbare verenigingen.
Hun werkzaamheden hebben niet alleen geresulteerd in de flyer die je hier (Sponsorflyer) kunt downloaden, maar ook hebben we al een aantal nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen, waaronder de FBF Groep en Café De Boer, de nieuwe shirtsponsor bij de dames.

Naast het werven van nieuwe sponsoren, wil de commissie ook de banden aanhalen met bestaande sponsoren, onder andere door ze meer te betrekken bij de vereniging.

Inmiddels is ook Robert Niewzwaag toegetreden tot de sponsorcommissie. De sponsorcommissie hoopt nog op verdere uitbreiding van het aantal commissieleden.

Wil je meer informatie over de sponsorcommissie of over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact op met Annet, Marleen of Robert via sponsor@svlycurgus.nl.