Jeugdleider avond 21-09-2018 vanaf 19:30

Beste (aankomende) jeugdleiders,

Op vrijdagavond 21-09-2018 zullen we een korte informatie-avond houden voor aankomende leiders.

Met name zullen we hier aandacht schenken aan het mobiel Digitaal Wedstrijdformulier. Omdat tegenwoordig alle teams van Onder 8 en ouder hier mee te maken krijgen leek het ons zinvol hier wat extra aandacht aan te schenken.

In dit bericht ook de actuele versie (nog concept-status) van de leidraad voor leiders en het overzicht van de KNVB waarin belangrijke wedstrijdinformatie staat.

Eventuele vragen naar aanleiding van bovenstaande documenten zullen we ook graag behandelen.

Mogelijk zal aansluitend op het gezamenlijke uur de coördinator van de leeftijdcategorie nog even samen willen zitten om wat meer op de betreffende categorie toegespitste zaken te bespreken. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingen van de KNVB of bijvoorbeeld de behoefte om een instructie voor het vlaggen te organiseren.

De jeugdcoördinatoren