Indelingen JO12 en ouder

Beste Jeugdleden,

De komende week zullen de nieuwe voorlopige indelingen (JO12 en ouder) bekend worden gemaakt via de leiders/trainers. Deze indeling is gebaseerd op de huidige inschattingen qua aantallen spelers per leeftijdscategorie en teams. Mochten er wijzigingen nodig worden in de aantallen teams per leeftijdscategorie dan kan de hele indeling wijzigen.

In tegenstelling tot andere jaren maken we dit jaar niet alleen gebruik van dispensatie ivm persoonlijke omstandigheden, maar ook om zoveel gelijkwaardig mogelijke teams te maken en om benodigde aantallen spelers in een team te krijgen.

Dit alles maakt het erg lastig en houdt ook in dat we op dit moment nog geen zekerheid kunnen verschaffen omtrent de definitieve indeling.

Met vriendelijke groeten,

Arjan den Broeder

Jeugdcoördinator sv Lycurgus
Jeugdafdeling@svlycurgus.nl